K-VAGNEN HT3 HÖGTIPPANDE / TREVÄSTIPPANDE

Högtippande standardvagnar med trevägstipp i samma vagn.