Ramavtal för maskiner

Det här är Adda Inköpscentral

Vi upphandlar nationella ramavtal och dynamiska inköpssystem (DIS) åt kommuner och regioner – både i eget namn och som ombud åt upphandlande myndigheter.

Våra tjänster ska ha ett bra affärsmässigt innehåll och ett långsiktigt samhällsperspektiv. Därför erbjuder vi ramavtal och DIS som underlättar ditt arbete och bidrar till bättre hållbarhet och ett effektivt nyttjande av våra gemensamma resurser.