Bilsläp

Den kraftiga konstruktionen och stora flexibiliteten ger många användningsmöjligheter. Tipp åt tre håll; höger, vänster och bakåt. Tippriktningen kan snabbt ändras genom att flytta två sprintar. Baklämmen kan topp- eller bottenhängas. Eldriven hydraulpump som standardutrustning.