K-sugen EL 48 V

Kompakt och kraftig elektrisk enhet som lätt suger löv, burkar, kvistar skräp mm.

Perfekt till parker, skolor, kyrkogårdar, hotell, batteridriven, kommunal mm