1 st läcker K-2000 T 1 dumpervagn 🤞

1 st läcker K-1000 T3 lövsugsvagn 💯

1 st läcker TV-3 P bevattningsram 🙌

Till Christer på NORRMASKINER AB

i Skellefteå. 😀 Lycka till med de nya 

kunderna som ska använda K-Vagnens  Produkter ✔️🌴🌺🎯