Att investera i hållbara lösningar är inte bara en framtidsvision för K-vagnen – det är en nödvändighet för att möta dagens och morgondagens krav. Tillsammans med ETP har K-vagnen tagit fram en ny generation elektrifierade maskiner som erbjuder tystare, miljövänligare och mer kostnadseffektiva alternativ till traditionella bensindrivna maskiner.

Läs hela artikeln här:

K-vagnen och ETP: Tillsammans för Hållbar Elektrifiering