I dag lastas en fullutrustad K-schakt 11.0 till LMM i NORRTÄLJE. Nu kommer en gård att bli nöjd