1 st K- vagnen 1600 HT3 Högtippande

Lövsugsvagn med K-sugen 18 HK 👌

1 st K-vagnen 1800 T3 Trevägstipp med

extra K-sugen 18 HK 👌

🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁

Stort tack Johan Ryden 👍☺️☀️