Sopkärlslyft / kärlvändare Bigbelly

Bigbelly är mycket mer än en praktisk lösning för avfallshantering och återvinning. Förutom att den moderniserar en så oumbärlig samhällstjänst som sophantering är den också en idealisk plattform för olika tekniska lösningar. Den är lättillgänglig och kan inrymma teknik som är dold för ögat.