K-Heat eco weedkiller

Eco Weedkiller Garden är världens första enhet för ogräsbekämpning med 100°C vatten. Enheten har utvecklats för lätt och säker användning för individuellt bruk. Om du är trött på att bekämpa ogräs manuellt eller inte vill belasta din trädgård med gifter är Eco Weedkiller perfekt för dig.

 

100°C VATTEN

Resultatet av hett vatten i ogräsbekämpning grundar sig på en plötsligt stor energidos som skadar växtens cellstruktur.

Många växter har en naturlig mekanism som skyddar dem mot bränder, men eftersom hett vatten inte är ett naturligt hot har de inte utvecklat skyddsmekanismer mot det.