Multi truck

  • Funktionellt med många användningsfunktioner
  • Tystgående och starkt arbetsredskap