fbpx

Lövlämmar

Topphängda vamgalvade med perforerat nät ger en total lämhöjd på 1000 mm.