fbpx

Sopkärlslyft / Kärlvändare Bigbelly

Bigbelly ett smart system för avfallshantering med inbyggd kommunikationsteknik i offentliga miljöer.

Teknisk data Sopkärlslyft / Kärlvändare Bigbelly
Bigbelly är mycket mer än en praktisk lösning för avfallshantering och återvinning.
Förutom att den moderniserar en så oumbärlig samhällstjänst som sophantering är
den också en idealisk plattform för olika tekniska lösningar.
Den är lättillgänglig och kan inrymma teknik som är dold för ögat