K-FLAKET

Vi tillverkar fasta eller hydraultippande flak enligt kundens önskemål, även överbyggnad t. ex. lövlämmar, lövsugsutrustning och sopkärlsutrustning. Vi använder oss av ledande leverantörer av hydraulcylindrar, hydraulaggregat och övriga komponenter.