Midjestyrda vagnar

Midjestyrda modeller med trevägstipp
Vagnar med midjestyrning passar utmärkt där framkomligheten är begränsad, till exempel på kyrkogårdar med trånga, smala gångar, kantsten och häckar som är i vägen. Där smyger sig denna midjestyrda transportvagn lätt igenom. Perfekt till gravjordstransporter m.m.

Modellerna 1000/1600/2000 T3 RS
Hydraulisk ramstyrning ± 35 grader. Trevägstipp, justerbar draghöjd fyra
höjder. 300 mm fällbara lämmar, varmgalvade.

Samtliga modeller erfordrar 1 st dubbelverkande och 1 st enkelverkande hydrauluttag. RS-modellerna kan som tillval beställas med lättdumperflak med 400 mm fast lämsida och topphängd spridarlämbak. Det finns även ett stort urval av olika däckdimensioner att tillgå.

1000 T3 RS
Max last: 1000 kg
Flak: 2000 x 1000 mm
Totalbredd: 1130 mm
Vikt: 350 kg
Hjul: 23×10,5-12 4PR

1600 T3 RS
Max last: 1600 kg
Flak: 2000 x 1250 mm
Totalbredd: 1380 mm
Vikt: 400 kg
Hjul: 200×14,5 10PR

2000 T3 RS
Max last: 2000 kg
Flak: 2500 x 1500 mm
Totalbredd: 1630 mm
Vikt: 500 kg
Hjul: 10.00-80-12 10PR

Ny modell 1800 T3 RS

1800 T3 RS
Maxlast: 1800 kg
Flak: 2500 x 1250 mm
Total bredd: 1380 mm
Vikt: 450 kg
Hjul: gräsdäck 26x12x12-8pr

– Dumperflak med 400 mm lämsida.