K-FLEX FV 5000 med kranmontage

Vi har valt att samarbeta med Kranman och HMF-kranar för att erbjuda kranmontering på våra vagnar. Detta koncept med tippvagn eller lastväxlare med kranmontage gör vag- nen mycket mer flexibel samt att det underlättar för kunden att kunna använda en och samma vagn till olika uppdrag inom kyrkogårdar, bostadsbolag, kommuner mm.

Lasthållningsventiler på alla lastbärande funktioner, CE säkerhetssystem inkl lastindi- kator och nödstopp, radiostyr- ning för 6 funktioner/hydrocon- troll m 50, hydrauliska stödben manuellt utdragbara till c-c 3300 mm manuellt uppsväng- bara, transportalarm för stöd- benen med induktiva givare, rotator runtomsvängande, gripskopa 125 l inkl länkrotator, (1 st dubbelverkande hydraul- uttag krävs).

K-Flex FV 5000 lastväxlarchassi med extra utrustning hydraulisk ramstyrning, flak 3700×1650 mm invändigt samt lövlämmar 700 mm med sträckmetalls nät för ökad hållbarhet för lastning av ris och grenar mm.
Sölvesborgshem levererades i januari en 2102 till en Kubota 8540 Narow.

K-flex FV 5000 lastväxlare med HMF 270 K2 kranmontage

Teknisk data
Vikt: 350 kg
Räckvidd: 5,6 m
Lyftkraft vid 5,6 m: 410 kg
Lyftkraft vid 3,1 m: 790 kg
Svängområde: 370 grader
Oljetryck: 180 bar

Tillval
– Risgrip
– Lyftkrok
– Tim- mergrip

K-vagnen 4000 T3 utrustad med Kranman 30-50 griplastare

Teknisk data
Vikt: 186 kg
Räckvidd: 3,5 m
Lyftkraft vid 3,5 m: 170 kg
Lyftkraft vid 1,2 m: 410 kg
Komfortledens rörelse: 180 grader, 2 st hydrauliska stödben, rotator runtomsvängande
Oljetryck: 160 bar
Ventilpaket: 7- spaks

Tillval
– Fjärrstyrd hydraulvinsch
– 1 st dubbelverkande hydrauluttag krävs