Specialvariant av K-sugen

Specialvariant av K-sugen

Här samlar LMA upp bortplogad gummigranulat i Gråbo. Det som är rent läggs tillbaks på planen, men är det grus och jord i granulatet fylls det i storsäckar med denna specialvariant av K-sugen 18 Hk ihopbyggd med en storsäcksfyllare. Säckarna hängs under i specialfästen innan luckan öppnas. Sen hämtas säckarna för destruktion av Renova.
Tack Jörgen på K-vagnen för gott samarbete från oss på LMA. www.lmaab.se