Specialvagn till lakespridaren Epoke

Specialvagn till lakespridaren Epoke

Vi på K-Vagnen tillverkar även specialchassin till Epoke Virtus lakespridare!

Läs mer på http://www.stroman.se och se bilder samt film på hela ekipaget!