Populära K-Flex FV3000

Populära K-Flex FV3000

Populära K-Flex FV3000 lastväxlare till kyrkogårdsförvaltning.

Levererad av Maskinexperterna AB i Huddiksvall!

Lycka till!