Sopkärlslyft / Kärlvändare

logopws

Vi är återförsäljare för PWS NORDIC AB.
Vi levererar komplett system med sopkärlslyft och sopkärl till den, se mer på www.pwsab.se.

Nytänkande när det gäller vår sidomonterade sopkärlstömmare

Nu har vi vidareutvecklat sopkärlslyften/kärlvändare med hydraulisk höjdjustering, dvs att man kan hydrauliskt höja lyften vid transport mellan sopstationerna. Den styrs lätt med en extra spak på ventilpaketet. Detta gör att markfrigången och tipphöjden blir riktigt bra och ekipaget blir väldigt lättkörd.

Bakmonterad Sopkärlslyft/Kärlvändare

Sopkärlslyft/kärlvändare som kan användas till fem storlekar av Perstorps sopkärl, från 140 till 660 liter. Lyften finns för ett kärl, alt. två stycken vid källsortering av sopor. Lyftarna finns från 1600 T3 till 4000 HT3-vagnen. Lyften monteras lätt av och på vagnen. Lyftkapacitet cirka 250 kg. Vikt komplett aggregat 100 kg. På grund av att lyften tar kärlen jämte varandra, kan aggregatet användas till källsortering. Det sker genom att en tillsats med delningsläm och två bakluckor monteras på vagnen. Man kan man då köra kompostmaterial på ena sidan och glas på den andra.

Sopkärlslyft/kärlvändare för ett Perstorpskärl 190 L, 240 L och 370 L. Sopkärlslyft/kärlvändare för två kärl 190 L, 240 L, 370 L eller ett 660 L kärl. Kan monteras med delningsläm för källsortering. Styrs med 3-spaks ventilpaket. Dubbelverkande hydraulik.

Sidomonterad Sopkärlslyft/Kärlvändare

Eliminerar alla tunga lyft vid tömning av Perstorps sopkärl. Skjutbar i sidled. Spärras mot lämmen med två stycken vingskruvar. Ställbar i fem olika höjdlägen. Högsta respektive lägsta lämhöjd ovan mark: 120 cm/90 cm.
Vikt 50 kg.
till Perstorps sopkärl 140 och 190 liter. Styrs med 1-spaks ventilpaket. Dubbelverkande hydraulik. Obs! Kan endast monteras på 300 mm sidoläm.

K-vagn standardvagn 2000 ht3. Högtippande med specialtillverkad överbyggnad, Topphängd baklucka med gaskolvar, tippförlängningsplåt 400 mm, 700 mm lövlämmar med öppning för sopkärl. Bakluckan ger en bra tömmning i container.

K-FLEX FV 3000 med bakmonterad sopkärlslyft

K-flex FV 3000 med bakmonterad sopkärlslyft monterad på lastväxlarflak. En mycket god kombination då man växlar av flaket och byter till annat flak vid olika uppdrag.