K-Vagnen på Borgeby Fältdagar

K-Vagnen på Borgeby Fältdagar

K-Vagnen K-Offroad K-Heat K-Container 🇸🇪
Made in Sweden 🇸🇪
På Borgeby Fältdagar !!