K-Trailer F2000 till kyrkogårdsförvaltning

K-Trailer F2000 till kyrkogårdsförvaltning

Kyrkogårdsförvaltning investerar i en K-Trailer F2000! En utmärkt maskintrailer för de mindre grävarna på 1500-1800kg!

Lycka till!