K-Schakt vagnar till Alsike Maskin!

K-Schakt vagnar till Alsike Maskin!

K-Schakt 11.0 & K-Schakt 7.0 levereras i svenska flaggans färger till Alsike Maskin Entr. Försäljning AB.

Lycka till med vagnarna!