K-Heat Ogräsbekämpning

K-Heat Ogräsbekämpning

En trogen och nöjd K-Heat kund är Bo Thall Entreprenad i Åstorp. Bo bekämpar ogräs på lekplatser mm. åt kommunen. K-Heaten är monterad på Egholm 2250.