K-FLEX FV 5000 Lastväxlarvagn.

K-FLEX FV 5000 Lastväxlarvagn.

Ny leverans av vår populära K-FLEX FV 5000
Lastväxlarvagn. Denna är färg- och hydrauliskt
anpassad till Weidemann lastmaskin !