K-Vagnens nya sopkärlstömningsvagn

K-Vagnens nya sopkärlstömningsvagn

Göteborgs Kyrkogårdsförvaltning, Västra kyrkogården satsar på K-Vagnens nya sopkärlstömningsvagn, med källsortering.

Vagnen är utrustad med hydraulisk sopkärlslyft för två stycken kärl. Lyften tar sopkärlen bredvid varandra och fördelen är då att man tömmer två stycken olika fraktioner samtidigt i och med att flaket har delningsläm och dubbla bakluckor. Flaket sväljer en volym på cirka 6 kubik och har flakmåttet 3700×1800 mm, lämhöjd 1500 mm och baktipp. Göteborgs kyrkogårdsförvaltning har många sopstationsplatser med totalt cirka 150 sopkärl som ska tömmas varje vecka och personalen ser många fördelar med den nya vagnen. Den är mycket ergonomisk för föraren och kapaciteten är stor. Lastning och transport är en enmanskedja.