Belos 5080 med K-Heat ogräsbekämpningsmaskiner på gång!

Belos 5080 med K-Heat ogräsbekämpningsmaskiner på gång!

Det händer mycket nu i monteringshallen, här har vi 2 stycken Belos 5080 som kommer att bära runt på K-Heat i sommar!